تاثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط افکنه

"مخروط افکنه حوضه آبریز درختنگان یکی از مخروط افکنه های بزرگ ایران در ناحیه ای کاملا خشک در شمال- شمال شرق کرمان است. این مخروط افکنه به واسطه فرسایش مواد در حوضه آبریز رودخانه درختنگان و

مخروط افکنه ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2021-8-22  مَخروط اَفکَنه (که بادبزن آبرفتی هم نامیده شده) ته‌نشست‌های بادبزنی‌شکلی هستند که به‌وسیله رودخانه‌ها در محل‌هایی که شیب آن‌ها بطور ناگهانی کم می‌شود پدید می‌آیند. هنگامی که آبراهه‌ها از دره‌های پرشیب کوهستان

تأثیر تکتونیک جنبا در ریخت شناسی مخروط افکنه

شکل ۱٫ موقعیت مخروط افکنه استان کرمان شکل ۲٫ ویژگی های مربوط به مخروط افکنه جدول ۱٫ مقادیر معادلات (نشان دهنده ویژگی های جنبایی، نیمه جنبایی و غیرجنبایی) [۱۳].

: مخروط افکنه

کنگلومرای مخروط افکنه غالبا" دارای رنگ قرمز است ولی در محیط های دریایی این رسوبات دارای رنگ خاکستری، سبزو یا آبی می باشد. در کنگلومرای های مخروط افکنه فسیل دریایی دیده نمی شود.

SID.ir ويژگي هاي ژئومرفولوژيك مخروط افكنه حوضه

مخروط هاي افكنه به علت حاصلخيزي و امكان دسترسي به منابع سطحي و زيرزميني در محدود آنها، از نظر زراعي و سكونتگاهي مورد توجه ژئومرفولوژيستها هستند. به همين جهت بررسي فرايند پيدايش و روند تغييرات آنها اهميت بسيار دارد.

: مخروط افکنه

دیدکلی مخروط افکنه عبارت است از رسوبات مخروطی یا قیفی شکل که در حواشی کوهستانها تشکیل می شوند و هر قدر از کوهستان به طرف دشت برویم از ضخامت آن کاسته شده و بر وسعت آن افزوده می شود. بطور متوسط شیب مخروط افکنه در حدود 5 درجه

مخروط افکنه ها

شکل هندسی رسوبات مخروط افکنه. ۱- رسوبات مخروط افكنه ممكن است به فرم تیغه ای شكل بوده و بیشترین ضخامت آن در حاشیه كوهستان باشد وهرقدر دورتر شویم از ضخامت آن كاسته شود. این نوع رسوبات نشان دهنده

: مخروط افکنه

2) در کنگلومر ای ه ای مخروط افکنه یل دریایی ی نمی ش و د. + * کنگلومرای مخروط افکنه غا ا" دارا ی رنگ قرمز است و ل ی در محیط های دریایی ی ن س بات دارای ر ن گ خاکستری، سبزو یا آبی می با شد.

گسلهای استان کرمان blogfa

گسلهای استان کرمان گسلهای ناحیه کرمان ، بیشتر دارای روندی شمال غربی در امتداد این گسل ها ، سنگهای پرکامبرین و پالئوزوئیک بر روی مخروط افکنه های رسوبات کواترنر دشت ، رانده شده اند.

پایان نامه مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه

عوارض ژئومورفیکی نواحی خشک به طور اعم و مخروط افکنه‌ها به طور اخص به علت ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد بودن، همواره در سطح جهان مورد توجه پژوهشگران بوده است و محققان کشورهای مختلف جهان به این نواحی توجه خاص داشته اند.

SID.ir ويژگي هاي ژئومرفولوژيك مخروط افكنه حوضه

مخروط هاي افكنه به علت حاصلخيزي و امكان دسترسي به منابع سطحي و زيرزميني در محدود آنها، از نظر زراعي و سكونتگاهي مورد توجه ژئومرفولوژيستها هستند. به همين جهت بررسي فرايند پيدايش و روند تغييرات آنها اهميت بسيار دارد.

مخروط افکنه

· در کنگلومرای های مخروط افکنه فسیل دریایی دیده نمی شود. · در دریایی بین ذرات دانه درشت را ذرات ماسه با گردشدگی خوب پر می کند ولی در مخروط افکنه به توسط ماتریکس رسی پر می شود.

مخروط افکنه ها :: آب مایه حیات

کنگلومرای مخروط افکنه غالبا" دارای رنگ قرمز است ولی در محیط های دریایی این رسوبات دارای رنگ خاکستری، سبزو یا آبی می باشد. در کنگلومرای های مخروط افکنه فسیل دریایی دیده نمی شود.

مخروط افکنه ها

شکل هندسی رسوبات مخروط افکنه. ۱- رسوبات مخروط افكنه ممكن است به فرم تیغه ای شكل بوده و بیشترین ضخامت آن در حاشیه كوهستان باشد وهرقدر دورتر شویم از ضخامت آن كاسته شود. این نوع رسوبات نشان دهنده

: مخروط افکنه

دیدکلی مخروط افکنه عبارت است از رسوبات مخروطی یا قیفی شکل که در حواشی کوهستانها تشکیل می شوند و هر قدر از کوهستان به طرف دشت برویم از ضخامت آن کاسته شده و بر وسعت آن افزوده می شود. بطور متوسط شیب مخروط افکنه در حدود 5 درجه

: مخروط افکنه

2) در کنگلومر ای ه ای مخروط افکنه یل دریایی ی نمی ش و د. + * کنگلومرای مخروط افکنه غا ا" دارا ی رنگ قرمز است و ل ی در محیط های دریایی ی ن س بات دارای ر ن گ خاکستری، سبزو یا آبی می با شد.

مخروط افکنه Alluvial Fans MS-GEOLOGIST

مخروط افکنه: (Alluvial fan) مخروط افکنه، مکانی پست، و نسبتا صافی است برای رسوبگذاری آرام و تدریجی مواد حاصل از فرسایش سنگ ها که در نتیجه این رسوبگذاری مخروط افکنه شکل بادبزن باز یا بخشی از مخروط را به خود می گیرد.

پایان نامه مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه

عوارض ژئومورفیکی نواحی خشک به طور اعم و مخروط افکنه‌ها به طور اخص به علت ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد بودن، همواره در سطح جهان مورد توجه پژوهشگران بوده است و محققان کشورهای مختلف جهان به این نواحی توجه خاص داشته اند.

ویژگی های ژئومرفولوژیک مخروط افکنه حوضه گاماسیاب

مخروط های افکنه به علت حاصلخیزی و امکان دسترسی به منابع سطحی و زیر زمینی در محدوده آنها از نظر زراعی و سکونتگاهی مورد توجه ژئومرفولوژیست ها هستند . به همین جهت بررسی فرایند پیدایش و روند تغییرات آنها اهمیت بسیار دارد .

گسلهای استان کرمان blogfa

گسلهای استان کرمان گسلهای ناحیه کرمان ، بیشتر دارای روندی شمال غربی در امتداد این گسل ها ، سنگهای پرکامبرین و پالئوزوئیک بر روی مخروط افکنه های رسوبات کواترنر دشت ، رانده شده اند.

مخروط افکنه Alluvial Fans دفن زباله و نقش رخساره های

مخروط افکنه های عظیم گسترش و شعاع (از راس تا پاشنه) بیشتر از 30 کیلومتر دارند. منابع زیر تمونه ها و مدل های این مخروط افکنه ها و تحول و تکامل آنها را بحث می کنند. Gohain, K. & Parkash, B. 1990. Morphology of the Kosi Megafan.

مخروط افکنه ها

شکل هندسی رسوبات مخروط افکنه. ۱- رسوبات مخروط افكنه ممكن است به فرم تیغه ای شكل بوده و بیشترین ضخامت آن در حاشیه كوهستان باشد وهرقدر دورتر شویم از ضخامت آن كاسته شود. این نوع رسوبات نشان دهنده

: مخروط افکنه

2) در کنگلومر ای ه ای مخروط افکنه یل دریایی ی نمی ش و د. + * کنگلومرای مخروط افکنه غا ا" دارا ی رنگ قرمز است و ل ی در محیط های دریایی ی ن س بات دارای ر ن گ خاکستری، سبزو یا آبی می با شد.

مخروط افکنه ها :: آب مایه حیات

کنگلومرای مخروط افکنه غالبا" دارای رنگ قرمز است ولی در محیط های دریایی این رسوبات دارای رنگ خاکستری، سبزو یا آبی می باشد. در کنگلومرای های مخروط افکنه فسیل دریایی دیده نمی شود.

مخروط افکنه

· در کنگلومرای های مخروط افکنه فسیل دریایی دیده نمی شود. · در دریایی بین ذرات دانه درشت را ذرات ماسه با گردشدگی خوب پر می کند ولی در مخروط افکنه به توسط ماتریکس رسی پر می شود.

گسلهای استان کرمان blogfa

گسلهای استان کرمان گسلهای ناحیه کرمان ، بیشتر دارای روندی شمال غربی در امتداد این گسل ها ، سنگهای پرکامبرین و پالئوزوئیک بر روی مخروط افکنه های رسوبات کواترنر دشت ، رانده شده اند.

مخروط افکنه Alluvial Fans MS-GEOLOGIST

مخروط افکنه: (Alluvial fan) مخروط افکنه، مکانی پست، و نسبتا صافی است برای رسوبگذاری آرام و تدریجی مواد حاصل از فرسایش سنگ ها که در نتیجه این رسوبگذاری مخروط افکنه شکل بادبزن باز یا بخشی از مخروط را به خود می گیرد.

رخساره ها و فرایند های رسوبگذاری نهشته‌های

نهشته های جریانی خرده دار در ابتدای مخروط افکنه یا مخلوط با نهشته های آبی به بخش میانی مخروط افکنه محدود بوده و در تمام توالیهای چینه ای مخروط افکنه ای ها غالب هستند.

ویژگی های ژئومرفولوژیک مخروط افکنه حوضه گاماسیاب

مخروط های افکنه به علت حاصلخیزی و امکان دسترسی به منابع سطحی و زیر زمینی در محدوده آنها از نظر زراعی و سکونتگاهی مورد توجه ژئومرفولوژیست ها هستند . به همین جهت بررسی فرایند پیدایش و روند تغییرات آنها اهمیت بسیار دارد .

گسلهای موجود در استان کرمان

امتداد این گسل راست لغز راست رو ، سنگهای پرکامبرین و پالئوزوئیک برروی مخروط افکنه های رسوبات کواترنر دشت ، رانده شده اند. از 5 کیلومتری شمال کرمان تا هوتک ( واقع در5/32 کیلومتری شمال غربی کرمان