Een visum aanvragen is niet zonder risico’s. Voor je het weet geef je de verkeerde antwoorden en zal blijken dat het land waar je naar toe gaat je visumaanvraag afwijst of je allerlei beperkingen oplegt als je in het land bent. Of erger.

 

De Global Human Rights Council heeft een overzicht opgesteld van de belangrijkste aspecten die aan de orde zijn bij de verschillende vragen die je op je visumformulier aantreft. Lees het even goed door voordat je jouw visumaanvraag indient, want dit zouden de kleine lettertjes kunnen zijn bij jouw visumaanvraag.

 

TOELICHTING BIJ EEN VISUMAANVRAAG

 

Beroep
Niet elk beroep is een pre. Journalisten, schrijvers en filmmakers zijn niet bijzonder welkom, tenzij op uitnodiging van de Chimeriaanse overheid. Dit geldt ook voor mensen werkzaam in de handel of bij grote multinationals die niet specifiek door de overheid uitgenodigd zijn. Chimeriaanse (staats)bedrijven doen officieel geen zaken met de rest van de wereld. Het land beroemt zich erop vrijwel geheel zelfvoorzienend te zijn, hoewel er langs onofficiële kanalen veel buitenlandse producten het land binnenkomen, met name voedsel en elektronica. Ook zou er Chimeriaanse olie naar het buitenland worden geëxporteerd om de nationale schatkist te vullen.

 

Religie/ideologie
Chimeria heeft geen officiële staatsreligie of -ideologie, hoewel de Moederlandfilosofie gezegd kan worden deze functie te vervullen. Ontstaan in de tijd dat Chimeria voornamelijk een handelspost in de Atlantische Oceaan was, was deze ideologie een reactie op buitenlandse onderdrukking en uitbuiting. Hoewel de filosofie overeenkomsten vertoont met bevrijdingstheologie en mystiek nationalisme, is hij in de ogen van veel Chimerianen uniek in de wereld. Andere religies worden niet aangemoedigd. Hoewel ze niet actief vervolgd worden, ontvangen ze geen enkele meewerking van de overheid en zendingswerk door buitenlanders wordt actief ontmoedigd. Zichtbare religieuze uitingen (kleding, sieraden) door buitenlandse bezoekers zijn niet toegestaan en worden bij de grens ingenomen.

 

Duur van verblijf
Aan een verblijf langer dan 8 weken worden extra eisen gesteld. U dient dan een aanvullend formulier in te vullen, waarop u verdere vragen beantwoord over de noodzaak en het doel van uw bezoek.

 

Reden van uw verblijf
Culturele rondreizen zijn alleen te boeken bij Flame Tours, het nationale reisbureau van Chimeria. U reist dan in een groep, onder begeleiding en volgt een vast programma. Het is niet mogelijk op eigen gelegenheid vrij in het land te reizen.
Zaken doen met Chimeriaanse bedrijven of het maken van een journalistieke reportage is alleen mogelijk op specifieke uitnodiging van de overheid.
Toestemming voor familiebezoek wordt zelden gegeven, omdat men ervan uitgaat dat Chimerianen die in het buitenland verblijven het land en haar ideologie de rug toegekeerd hebben en een negatieve invloed op hun achtergebleven familie kunnen uitoefenen.

 

Verblijfslocatie
Chimeria heeft sinds enige jaren enkele gebieden opengesteld voor toerisme. Dit zijn de kustplaats Laguna en het ski-resort in de bergen van Tera. Buitenlandse toeristen kunnen zich binnen deze gebieden vrij bewegen, excursies naar steden, dorpen of natuurgebieden buiten deze zones zijn echter alleen mogelijk onder begeleiding. Dit geldt ook voor bezoeken aan de hoofdstad Turris en de nationale trots, de olievelden van Ignis.

 

Uitgaven tijdens verblijf
Het toerisme is een steeds belangrijker bron van inkomsten voor Chimeria. Omdat er nog maar enkele gebieden opengesteld zijn voor toeristen, wordt van dit beperkte aantal bezoekers wel verwacht dat ze het nodige uitgeven. Hoe hoger uw inschatting van uw uitgaven dus zal zijn, hoe groter de kans op een visum.

 

Huwelijkse staat
Mensen die gehuwd zijn of een vaste relatie hebben, worden eerder toegelaten in Chimeria. Vrijgezellen krijgen minder gemakkelijk een visum, gezien het relatief hoge aantal ‘exporthuwelijken’ tussen Chimerianen en toeristen in de afgelopen jaren.

 

Talenkennis
In een land dat zijn inwoners zo zorgvuldig afschermt voor buitenlandse invloeden, is een uitgebreide talenkennis bij bezoekers geen pre. Kennis van het Chimeriaans spreekt niet in uw voordeel, net als het spreken van een verwante taal, als het Spaans, Portugees of Italiaans. Communicatie met niet voor de toeristenindustrie geselecteerde Chimerianen dient geen aanbeveling en kan u zelfs in problemen brengen.

 

Strafblad, veroordeling, drugsgebruik, medicijnen
Criminaliteit, terrorisme, drugsmisbruik en sommige ziekten zijn volgens de lezing van de Chimeriaanse overheid typisch buitenlandse problemen die in Chimeria en het Tweelingland niet of nauwelijks voorkomen. De angst die onder de bevolking wordt verspreid, is dat buitenlandse bezoekers deze problemen zullen ‘exporteren’ naar Chimeria. Heeft u een strafblad of bent u ooit veroordeel voor een van de genoemde misdaden, dan zal u een visum geweigerd worden. Gebruikt u medicijnen of lijdt u aan een overdraagbare ziekte, dan zullen uw extra vragen gesteld worden en kunnen aan uw verblijf bepaalde eisen worden gesteld (bijvoorbeeld: beperking bewegingsvrijheid, contact met Chimeriaans personeel). Dit geldt ook voor mensen die aan een psychische stoornis leiden.
Op drugsgebruik en –smokkel staan strenge gevangenisstraffen, variërend van vijf jaar cel tot levenslang. Drugsverslaving komt volgens de overheid niet in Chimeria voor.

 

Lidmaatschap politieke partij en/of ngo
Buitenlandse inmenging wordt niet gewaardeerd, zeker niet van officiële organisaties. Omdat Chimeria haar Moederlandfilosofie zo sterk profileert als anders dan andere politieke systemen, zet het land zich af tegen duidelijk linkse of rechtse partijen. Als u hier lid van bent, verkleint dit uw kans op een visum. Inmenging van buitenlandse hulporganisatie wordt ontmoedigd. Chimeria heeft haar eigen versie van het Rode Kruis. Organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, worden uit het land geweerd.